Prin ceea ce facem, încercăm să contribuim la crearea unei lumi conștiente că rezultatul obținut în urma colaborării și cooperării este cantitativ superior sumei rezultatelor individuale. Prin implicarea noastră, urmărim să ne aducem aportul la crearea unei lumi în care viziunea strategică să înlocuiască orientarea pe soluții de moment.

Prin stimularea creării spațiului colaborativ, noi nu încercăm să suprimăm competiția, ci, dimpotrivă,  dorim să-i întărim valențele constructive. Concurența este condiție fundamentală a dezvoltării umane, iar noi urmărim să înlocuim viziunea unei concurențe eliminatorii (de genul „eu sau tu”) cu una a competiției care produce emulație și care-i determină pe competitori să se străduie să colaboreze pentru a fi împreună mai buni.

Scopul nostru este ca organizațiile, instituțiile și companiile să se dezvolte strategic pe modelul rețelelor și a clusterelor și să înceapă implementarea instrumentelor de crestere pe care le oferă Internetul.