Misiunea noastră se împlinește prin transferul de expertiză, dar acest proces nu  se va limita la un transfer de la partenerii noștri către beneficiari ci va fi un transfer mai amplu, în cadrul căruia înșiși beneficiarii noștri vor  deveni furnizori de expertiză unii pentru ceilalți.

Serviciile de consultanță sau de formare profesională pe care le oferim pentru împlinirea misiunii nostre nu sunt simple activități de furnizare de informații ci sunt ele însele creuzetele în care se vor cristaliza viitoarele conexiuni ale rețelelor sociale ale beneficiarilor noștri.

La sesiunile noastre de informare sau la colocviile noastre de formare îi selectăm să participe doar pe acei beneficiari care sunt compatibili între ei și cărora evenimentele noastre nu le vor furniza doar informații și proceduri noi ci le vor dezvolta rețeaua de contacte. În urma participării la evenimentele noastre, beneficiarii noștri se vor cunoaște între ei, vor schimba detalii de contact și, ulterior, vor deveni funizori și beneficiari de soluții, unii pentru ceilalți.

Conferințele noastre publice de popularizare pe care le organizăm cu acces gratuit, le realizăm întotdeauna în parteneriat cu furnizorii serviciilor prezentate, astfel încât oaspeții noștri să beneficieze direct de expertiza profesioniștilor, iar partenerilor noștri să li se ofere pe loc oportunitatea încheierii unor acorduri de business.

Toate serviciile suport pe care le oferim, mulțumită voluntarilor noștri, le prestăm la prețuri sub prețul mediu al pieței, dar le prestăm pentru o perioadă scurtă de timp, până când afacerea beneficiarului nostru este pregătită să acceseze acele servicii de pe piața liberă.  Desigur, credincioși misiunii noastre de a încuraja crearea de rețele și clustere, la încheierea asistenței, vom recomanda beneficiarilor noștri pe acei furnizori specializați din piață în care și noi avem încredere și pe care-i credem potriviți penru beneficiar.

Prin tot ceea ce facem, urmărim să creăm autonomia beneficiarului nostru și capacitatea acestuia de a se dezvolta, nu dependența acestuia de colaborarea noastră. Prin tot ceea ce facem, urmărim să dezvoltăm beneficiarului nostru abilitatea de a-și rezolva singur (cu resurse interne sau externe) problema pentru care îl consiliem.

Misiunea noastră este sa susținem dezvoltarea strategică a afacerilor pe modelul clusterelor și rețelelor de afaceri și să promovăm  acele instrumente ale Internetului prin care organizațiile, instituțiile și companiile pot obține creștere durabilă, astfel încât acestea să-și dorescă să profite de oportunitățile oferite de Internet.